Ampermetre ve Voltmetre Arasındaki Fark

tarafından
36
Ampermetre ve Voltmetre Arasındaki Fark

Elektrik akımı ve gerilimi, elektrik alanında temel kavramlardır ve elektronik aletlerin doğru ve güvenilir bir şekilde çalışması için önemlidir. Bu iki kavramı ölçmek ve takip etmek için iki önemli araç ampermetre ve voltmetredir. Ampermetre, elektrik akımını ölçmek için kullanılırken voltmetre, elektrik gerilimini ölçmek için kullanılır. Bu blog yazısında, ampermetre ve voltmetrenin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve aralarındaki temel farkları inceleyeceğiz. Ayrıca, ampermetre ve voltmetrenin elektrik akımı ve gerilimi ölçme alanındaki önemini ve kullanım alanlarını da ele alacağız. Elektriğin gücünü anlamak için bu iki aracı kullanmanın önemini keşfedin!

Ampermetre nedir ve nasıl çalışır?

Ampermetre nedir ve nasıl çalışır? Elektrik devrelerinde akım değerini ölçmek için kullanılan bir elektrik ölçüm cihazı olan ampermetre, miliamper (mA) veya amper (A) biriminde akım değerlerini gösterebilir. Ampermetre, paralel olarak bağlandığı devredeki akımın geçtiği direncin içine bağlanır ve bu sayede akım değeri ölçülür.

Ampermetre, devrenin akım değerini ölçmek için doğru devre bağlantısına ihtiyaç duyar. Akımı ölçmek istediğimiz devrenin bir kısmını keserek ampermetreyi devreye bağlamalıyız. Bu bağlantı, devrenin kesilmeden önceki noktaya, yani akımın ölçülmesi istenen noktaya yapılır. Ampermetre, seri olarak bağlandığı devredeki tüm akımı ölçeceğinden dolayı, devredeki akım değeri doğru bir şekilde görüntülenir.

Ampermetrenin çalışma prensibi, Ohm Yasası’na dayanır. Ohm Yasası, akımın, gerilim ile direnç çarpımına eşit olduğunu ifade eder. Bu nedenle ampermetre, devrenin direnç değeri ve gerilimi bilindiğinde, devreden geçen akımı ölçebilir. Ampermetre, çok düşük iç direnci olduğu için, devreden geçen akımı neredeyse hiç etkilemez ve doğru bir şekilde ölçebilir.

 • Ampermetre, elektrik devrelerinde akım ölçümü için kullanılır.
 • Akımı ölçmek istediğimiz noktaya paralel olarak bağlanır.
 • Doğru devre bağlantısı ve doğru ölçüm için dikkatli kullanılmalıdır.
Ampermetre Voltmetre
Devrenin içinden geçen akımı ölçer. Devrenin uçları arasındaki gerilimi ölçer.
Paralel bağlantı yapılır. Seri bağlantı yapılır.
Akım değerlerini miliamper veya amper biriminde gösterir. Gerilim değerlerini volt biriminde gösterir.

Voltmetre nedir ve nasıl çalışır?

Voltmetre, elektrik devrelerinde voltajı ölçmek için kullanılan bir ölçü aletidir. Bu cihaz, elektrik potansiyel farkını ölçerek belirli bir noktadaki gerilimi tespit eder. Voltmetreler genellikle devreden ayrı veya entegre olarak bulunur ve çeşitli tiplerde gelir. Bunlar arasında analog voltmetreler, dijital voltmetreler ve çokmetreler yer alır.

Ölçüm yapılacak devre üzerine seri olarak bağlanan bir voltmetre, ohm yasasına göre çalışır. Ohm yasası, V=IR formülüyle ifade edilen bir denge durumunu ifade eder. Burada V voltajı, I akımı ve R direnci temsil eder. Voltmetrenin çalışma prensibi, devreye paralel olarak bağlandığında, bir direnç içinde akan akımın voltaja dönüştürülmesidir.

Gerilim ölçümü için voltmetre kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle doğru voltaj aralığına sahip bir voltmetre seçmek önemlidir. Devrenin beklenen maksimum gerilimi dikkate alınarak doğru aralık seçilmelidir. Ayrıca voltmetrenin doğru polariteye sahip olması ve doğru terminallerin kullanılması da önemlidir. Bu, doğru ve güvenilir bir ölçüm elde etmek için gereklidir.

 • Voltmetre, elektrik devrelerinde gerilimi ölçmek için kullanılan bir ölçü aletidir.
 • Analog voltmetreler, dijital voltmetreler ve çokmetreler gibi çeşitli tipleri vardır.
 • Ölçüm yapılacak devre üzerine seri olarak bağlanır ve ohm yasasına göre çalışır.
 • Doğru voltaj aralığına sahip bir voltmetre seçmek önemlidir.
 • Voltmetrenin doğru polariteye ve terminallere sahip olması gerekmektedir.
Avantajlar Dezavantajlar
Yüksek hassasiyet Fiyatları genellikle yüksektir
Kullanımı kolay Analog voltmetrelerde parazit etkilere duyarlı olabilir
Dijital ekranlarla daha okunaklı sonuçlar verir Hassas ölçümler için kalibre edilmeleri gerekebilir

Elektrik akımı ölçümü için ampermetre kullanımı

Elektrik akımı ölçümü, elektrik devrelerinin analizinde oldukça önemli bir adımdır. Bu ölçümü yapmak için kullanılan en yaygın araçlardan biri ampermetredir. Ampermetre, elektrik akımını doğru bir şekilde ölçmek için tasarlanmış bir ölçü aletidir. Ampermetrenin çalışma prensibi, ölçülen akımı elektrik devresine bağlanan bir ölçme direnci üzerinden geçirerek yapılan ölçüme dayanır. Bu sayede, akımın miktarı ampermetre üzerindeki bir kadran veya ekran aracılığıyla okunabilir hale gelir.

Ampermetrenin kullanımı oldukça basittir. Öncelikle, akımın ölçüleceği devrede ampermetre bağlantısı yapılmalıdır. Bunun için, ampermetre doğru şekilde devrenin seri bağlantısına eklenmelidir. Bu, ampermetrenin ölçme direncinin akımın geçeceği yolu kesmesi anlamına gelir. Akım bu şekilde ölçülebilir hale gelir ve ampermetre üzerindeki göstergeden okunabilir.

Ampermetrenin doğru ölçüm yapabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, doğru ölçüm yapabilmek için ampermetrenin doğru kademe seçilerek devreye bağlanması önemlidir. Ayrıca, ampermetre belirli bir akım değeriyle sınırlıdır, bu nedenle ölçülen akım bu aralığın altında veya üstünde ise doğru sonuç veremeyebilir. Bunun yanı sıra, ampermetrenin iç direnci de önemlidir. İdeal bir ampermetre, iç direncinin sıfıra yakın olması gerekir, çünkü iç direncin değeri arttıkça ölçülen akımın değeri de değişebilir.

 • Elektrik akımı: Elektrik devrelerindeki hareketli yüklerin taşıdığı elektriksel miktarı ifade eder.
 • Ölçüm: Belli bir birimi veya özelliği saptamak amacıyla yapılan işlemler bütünüdür.
 • Ampermetre: Elektrik akımını ölçmek için kullanılan bir ölçü aletidir.
Ampermetre Voltmetre
Elektrik akımını ölçer Elektrik gerilimini ölçer
Seri bağlantı yapılır Paralel bağlantı yapılır
Akımın geçtiği devre elemanıdır Akımın üzerinden geçtiği devre elemanıdır

Elektrik gerilimi ölçümü için voltmetre kullanımı

Elektrik gerilimi ölçümü, elektrik devrelerindeki gerilim değerlerini belirlemek için kullanılan bir işlemdir. Voltmetre, elektrik gerilimini ölçmek için tasarlanmış olan bir ölçüm cihazıdır. Voltmetrenin temel çalışma prensibi, elektrik devresine paralel bir şekilde bağlanarak devreden geçen elektrik akımının gerilim düşümünü ölçmektir.

Voltmetre kullanımı oldukça önemlidir çünkü gerilim değerleri, bir elektrik devresinin sağlıklı bir şekilde çalışması için büyük bir öneme sahiptir. Gerilim düşüşleri, devrenin verimi ve performansı üzerinde doğrudan etkili olabilir. Bu nedenle, elektrik devrelerinde gerilim ölçümlerinin düzenli olarak yapılması ve gerektiğinde ayarlamaların yapılması önemlidir.

Voltmetre kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle, doğru şekilde ölçüm yapabilmek için voltmetrenin doğru bir şekilde bağlanması önemlidir. Voltmetrenin paralel bağlantı yapılacak olan devreye doğru şekilde bağlanması gerekmektedir. Ayrıca, ölçüm yapılacak olan devrenin gerilim değerine uygun bir voltmetre seçilmesi ve voltmetrenin doğru ölçeği seçilmesi gerekmektedir. Yanlış ölçek kullanımı, yanlış sonuçlara neden olabilir ve cihazın zarar görmesine yol açabilir.

 • Voltmetre kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:
 • – Doğru bağlantı
 • – Doğru ölçeği seçme
 • – Doğru voltmetre kullanma
Bağlantı Ölçeği Seçme Voltmetre Kullanma
Devreye paralel bağlanmalıdır. Ölçülecek gerilim değerine uygun ölçeği seçilmelidir. Doğru şekilde bağlanarak ölçüm yapılmalıdır.

Ampermetre ve voltmetre arasındaki temel farklar

Ampermetre ve voltmetre, elektrik akımı ve gerilimi ölçmek için kullanılan iki önemli ölçüm aracıdır. Bu araçlar elektrik ve elektronik alanında çalışanların vazgeçilmezidir. Ancak, ampermetre ve voltmetre arasında bazı temel farklar vardır.

Birincil fark, ölçtükleri büyüklüklerdir. Ampermetre, elektrik akımını ölçerken voltmetre, elektrik gerilimini ölçer. Ampermetreler genellikle miliamper (mA) veya amper (A) birimlerinde ifade edilen bir akım değeri gösterirken, voltmetreler volt (V) biriminde gerilim değerini gösterir.

Bir diğer fark ise bağlantı şekilleridir. Ampermetreler, devre içerisinde seri bir şekilde bağlanırken voltmetreler paralel olarak bağlanır. Ampermetreler, ölçüm yapacakları devrenin içerisine seri bir şekilde bağlandıkları için devre akımının tamamı bu aracın içinden geçer ve doğru bir akım ölçümü yapılabilir. Voltmetreler ise devreden paralel olarak bağlandıkları için devre gerilimi üzerinden bir ölçüm yaparlar ve bu sayede gerçek gerilim değeri elde edilir.

 • Ampermetre, elektrik akımını ölçer
 • Voltmetre, elektrik gerilimini ölçer
 • Ampermetreler seri bağlantı, voltmetreler paralel bağlantı yapar
Ölçüm Aracı Ölçtüğü Büyüklük Bağlantı Şekli
Ampermetre Elektrik akımı Seri
Voltmetre Elektrik gerilimi Paralel

Ampermetre ve voltmetrenin önemi ve kullanım alanları

Ampermetre ve voltmetre, elektrik akımı ve gerilimi ölçmek için kullanılan çok önemli elektronik ölçüm cihazlarıdır. Elektrik alanında çalışan birçok kişi, bu cihazları rutin olarak kullanır ve önemini iyi bilir. Bu blog yazısında, ampermetre ve voltmetrenin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hangi alanlarda kullanıldığını daha detaylı bir şekilde ele alacağız.

Ampermetre, elektrik akımının şiddetini ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Akım, bir devreden geçen yük taşıyıcı parçacıkların (genellikle elektronlar) hareketinden kaynaklanır. Ampermetre, devreye seri olarak bağlanır ve akımın şiddetini amper birimiyle ölçer. Bu sayede, bir devre üzerindeki elektrik akımının miktarını doğru bir şekilde belirleyebiliriz.

Voltmetre ise elektrik gerilimini ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Gerilim, bir devredeki elektriksel potansiyel farkını ifade eder. Voltmetre, devreye paralel olarak bağlanır ve gerilim farkını volt birimiyle ölçer. Bu sayede, bir devrenin farklı noktaları arasındaki gerilim farkını doğru bir şekilde tespit edebiliriz.

Ampermetre ve voltmetrenin Kullanım Alanları

Ampermetre ve voltmetre elektrik alanında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle aşağıdaki alanlarda sıklıkla kullanılırlar:

 • Elektrikli ev aletleri: Ampermetre ve voltmetre, evde kullanılan elektrikli cihazların performansını ve enerji tüketimini kontrol etmek için kullanılır. Bu sayede, gereksiz enerji kullanımını engelleyebilir ve cihazların uzun ömürlü olmasını sağlayabiliriz.
 • Endüstriyel sektör: Fabrika ve işletmelerde, ampermetre ve voltmetre sıklıkla kullanılır. Elektrikli makinelerin doğru akım ve gerilimle çalıştığından emin olmak için bu cihazlara ihtiyaç duyulur. Ayrıca, elektrik tüketimi ve enerji verimliliği gözlemlemek için de kullanılabilir.
 • Otomotiv sektörü: Araçlardaki elektrik sistemlerinin işleyişi ve performansı için ampermetre ve voltmetre kullanılır. Bu sayede, aracın akü durumu, şarj sistemi ve diğer elektriksel bileşenlerin sağlığı izlenebilir.

Ampermetre ve voltmetrenin önemini ve kullanım alanlarını ele aldık. Elektrik akımı ve gerilimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve elektronik ölçüm cihazlarının doğru kullanımını öğrenmek, elektrik alanında çalışan herkes için oldukça önemlidir.

Genel olarak elektrik akımı ve gerilimi hakkında bilgiler

Elektrik Akımı: Elektrik akımı, elektronların belirli bir yönde hareket etme eğilimidir. Elektronlar, bir devre içindeki elektriksel alanın etkisiyle düzenli bir şekilde hareket ederler. Elektrik akımı, amper birimiyle ifade edilir ve I harfiyle temsil edilir. Elektrik akımının yönü, elektronların pozitif yük taşıyan parçacıkların tersi yönde hareket ettiği kabul edilerek belirlenir. Elektrik akımı, devresel bir yolda sürekli olarak döngüsel veya doğrusal bir şekilde akar.

Elektrik Gerilimi: Elektrik gerilimi, yüklü parçacıklar arasındaki elektriksel potansiyel farkıdır. Bir pil veya priz gibi bir enerji kaynağından bir devreye uygulanan potansiyel fark, elektrik gerilimini oluşturur. Elektrik gerilimi, volt birimiyle ifade edilir ve V harfiyle temsil edilir. Elektrik gerilimi, bir devre içindeki yük hareketine neden olur ve enerjinin devre boyunca taşınmasını sağlar.

Elektrik Akımı ve Gerilimi Arasındaki İlişki: Elektrik akımı ve gerilimi arasında birçok ilişki bulunur. Akım, gerilim ve direnç arasında Ohm yasasına göre bir ilişki vardır. Ohm yasasına göre, akımın büyüklüğü gerilim ile doğru orantılıdır ve direnç ile ters orantılıdır. Yani, bir devredeki elektrik akımı, gerilim arttıkça artar ve direnç arttıkça azalır. Elektrik akımı ve gerilimi, elektrik devrelerinin analizinde ve tasarımında önemli bir rol oynar.

 • Elektrik Akımı:
  • Akım, elektronların belirli bir yönde hareket etmesi anlamına gelir.
  • Amper birimiyle ifade edilir.
  • Elektronların negatif yük taşıdığı kabul edilerek akım yönü belirlenir.
 • Elektrik Gerilimi:
  • Gerilim, yüklü parçacıklar arasındaki potansiyel farkı ifade eder.
  • Volt birimiyle ifade edilir.
  • Enerji taşınmasını sağlar ve devrenin çalışmasını sağlar.
Elektrik Akımı Elektrik Gerilimi
Sürekli döngüsel veya doğrusal bir şekilde akar Yük hareketine neden olur
Amper birimiyle ifade edilir Volt birimiyle ifade edilir
Renkli bir tellere sahiptir Beyaz veya siyah bir teli vardır

Sık Sorulan Sorular

Ampermetre nedir ve nasıl çalışır?

Ampermetre, elektrik akımını ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Akım değerini gösteren bir göstergeye sahiptir. Çalışma prensibi, ölçülen devreye bağlanarak akımın geçtiği bobin veya direnç üzerinde oluşan manyetik alanın etkisini kullanmaktır.

Voltmetre nedir ve nasıl çalışır?

Voltmetre, elektrik gerilimini ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Gerilim değerini gösteren bir göstergeye sahiptir. Çalışma prensibi, ölçülen gerilimin olduğu devreye paralel olarak bağlanarak gerilim düşümünü ölçmektir.

Elektrik akımı ölçümü için ampermetre kullanımı

Elektrik akımını ölçmek için ampermetreyi ölçülecek devrenin seri bağlantısına yerleştirmeniz gerekmektedir. Ampermetrenin iç direnci düşük olduğundan dolayı paralel bağlantı yapmak mümkün değildir.

Elektrik gerilimi ölçümü için voltmetre kullanımı

Elektrik gerilimini ölçmek için voltmetreyi ölçülecek devrenin paralel bağlantısına yerleştirmeniz gerekmektedir. Voltmetrenin iç direnci çok yüksek olduğu için seri bağlantı yapmak mümkün değildir.

Ampermetre ve voltmetre arasındaki temel farklar

Ampermetre, elektrik akımını ölçerken devreye seri bağlanırken, voltmetre elektrik gerilimini ölçerken devreye paralel bağlanır. Ampermetrenin iç direnci düşük, voltmetrenin ise iç direnci yüksektir.

Ampermetre ve voltmetrenin önemi ve kullanım alanları

Ampermetre ve voltmetre, elektrik akımı ve gerilimini ölçerek devrelerin doğru çalışmasını sağlar. Elektrik mühendisliği, elektrik tesisatı, elektronik devreler ve endüstriyel kontrol sistemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Genel olarak elektrik akımı ve gerilimi hakkında bilgiler

Elektrik akımı, elektronların bir noktadan bir noktaya doğru hareket ettiği elektriksel yük taşıma biçimidir. Elektrik gerilimi ise elektrik alanın etkisiyle oluşan potansiyel farkıdır. Bu iki fiziksel büyüklük, elektrikte en temel kavramlardan biridir ve elektrik devrelerinin çalışmasını sağlar.